نهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنعت برق

نهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنعت برق

نهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنعت برق

از همکاران محترم جهت بازدید غرفه محصولات ارش و هانیانگ در نهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنعت برق واقع در پل شهرستان اصفهان در تاریخ 6 الی 9 تیرماه 97  دعوت به عمل می آید